EQUIP DOCENT

  • CEIP Jaume Fornaris i Taltavull

EQUIP DOCENT

EQUIP DIRECTIU
Directora Aina LLorer
Cap d’Estudis Magdalena Galmés
Secretària Mª José González
EDUCACIÓ INFANTIL
3 anys A  Marga LLinàs
3 anys B  Antònia Ferriol
4 anys A  Cati Oliver
4 anys B  Maria Moger
5 anys A  Mercè Mateu
5 anys B  Katia Buades
Mestres +1  Cati Torrens, Francisca Forteza
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Educació Primària 1r A  Mª José Pérez
Educació Primària 1r B  Bel Sard
Educació Primària 1r C  Mª José Mir
Educació Primària 2n A  Aina Balaguer
Educació Primària 2n B  Montse Ginard
Educació Primària 2n C  Bel Salvà
Educació Primària 3r A  Mª Montserrat Català
Educació Primària 3r B  Joana Pascual
Educació Primària 3r C  Miquela Gornals
Educació Primària 4t A  Pere Domenge
Educació Primària 4t B  Aina Servera
 Educació Primària 4t C  Miquel Ginard
Educació Primària 5è A  Miguel Ángel Alonso
Educació Primària 5è B  Àngela Massanet
Educació Primària 6è A  Mª José González
Educació Primària 6è B  Xisca Servera
Educació Primària 6è C  Antònia Cladera
 Catalina Galmés
ESPECIALISTES
Llengua Estrangera (Anglès) Rosa C. Martínez,MªBel Vietes, Francisca Adrover
Educació Física Pere Domenge, Bel Morey, Francisca Forteza
Educació Musical Yolanda Moreno Velasco
Religió Cristina Pulido Fuentes
Atenció a la diversitat Xisca Massanet
Pedagogia Terapèutica Mª Montserrat Castor i Xisca Espinosa
Audició i Llenguatge  Marga Guiscafré
A.T.E
Orientadora  Mª Antònia Bordoy
ALTRES PROFESSIONALS
Psicòloga del SEM Antònia Lechón